Prostituce a váš pohled na ni

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Je zcela anonymní. Dotazník slouží pro výzkumnou část mé bakalářské práce, tudíž bych Vás chtěla poprosit o upřímné odpovědi.

Spustit dotazník teď