.

HR-afstudeer enquête

Voor mijn HR-afstudeeronderzoek heb ik jouw hulp nodig! Deze enquête kost je 5-10 minuten en je antwoorden blijven volledig anoniem.

Beveiligd
1

Binnen welke afdeling werk je momenteel het meest bij ODMedia?

Kies één antwoord
2

Hoe lang ben je werkzaam bij ODMedia?

Kies één antwoord

De eerste vragen van deze enquête gaan over de duidelijkheid van jouw taken en de samenwerking binnen ODmedia. Daarbij gaat het erom of jij precies weet wat er van jou verwacht wordt in jouw dagelijks werk en in de samenwerking met collega’s. Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:

3

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden per medewerker zijn binnen ODMedia duidelijk gedefinieerd

Kies één antwoord
4

Ik begrijp de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van mijn functie binnen ODMedia

Kies één antwoord
5

Ik ben tevreden over de huidige communicatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen ODMedia

Kies één antwoord
6

Er is op dit moment een cultuur van samenwerken binnen ODMedia

Kies één antwoord
7

Ik voel me aangemoedigd om samen te werken met collega’s binnen mijn team

Kies één antwoord
8

Ik voel me aangemoedigd om samen te werken met collega’s binnen ODMedia als geheel

Kies één antwoord
9

Ik vind dat er een verandering nodig is in de manier waarop er nu wordt samengewerkt binnen ODMedia

Kies één antwoord
10

Wat zou volgens jou het meest bijdragen aan een cultuur van samenwerken binnen de organisatie?

Kies één antwoord
11

Als alles mogelijk zou zijn, wat zou jij dan willen veranderen aan de manier waarop verantwoordelijkheden nu zijn verdeeld binnen ODMedia?

12

Als alles mogelijk zou zijn, wat zou jij willen veranderen aan de manier waarop nu wordt samengewerkt binnen ODmedia?

In de afgelopen jaren is ODMedia in allerlei opzichten flink gegroeid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overname van Pixagility, maar ook aan het aantal medewerkers dat is gestegen. Als organisatie zijn we benieuwd hoe jij denkt over deze ontwikkeling en wat we kunnen doen om onze medewerkers beter te ondersteunen in alle ontwikkelingen binnen het bedrijf.

In hoeverre ben jij het (on)eens met de volgende stelling:

13

Ik ben me er van bewust dat ODMedia aan het groeien/ontwikkelen is

Kies één antwoord
14

Wat is jouw algemene gevoel over deze groei/ontwikkeling?

Kies één antwoord
15

Kun je een positief aspect benoemen aan deze groei/ontwikkeling?

16

Wat vind je minder positief aan deze groei/ontwikkeling?

17

In hoeverre ben jij het (on)eens met de volgende stelling? Het MT communiceert duidelijk over de gevolgen van de groei/ontwikkeling van het bedrijf voor jou als medewerker.

Kies één antwoord
18

Op welke manier zou je bij voorkeur geïnformeerd willen worden over veranderingen binnen de organisatie?

Kies één antwoord
19

Als er belangrijke veranderingen/plannen worden aangekondigd, van wie zou je dit het liefst willen horen?

Kies één antwoord
20

Ik ben me er van bewust dat ODMedia moet veranderen om te kunnen groeien/ontwikkelen als bedrijf

Kies één antwoord
21

Ik wil een bijdrage leveren aan de groei/ontwikkeling van ODMedia

Kies één antwoord
22

Mijn collega’s staan achter de organisatieontwikkeling (groei) van ODMedia

Kies één antwoord
23

Wat heb jij als medewerker nodig om je aan te kunnen passen aan de veranderingen die nodig zullen zijn voor een volgende groeifase van het bedrijf?

Geef de volgorde aan van wat jij het meest belangrijk vindt van 1 (meest belangrijk) - 3 (minst belangrijk)
24

Welke andere zaken zouden jou ondersteunen in het omgaan met de groei/ontwikkeling van ODMedia?

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! Jouw feedback is van grote waarde voor mijn afstudeeronderzoek en draagt ook bij aan de ontwikkeling van ODMedia. Voor eventuele vragen kan je altijd contact met mij opnemen via willemijn.kievit@odmedia.com.