.

Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
1

Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
2

Jakie, Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe/inne niż dotychczas w zakresie profilaktyki i wychowania?

Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
3

Czy Pani/Pana dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
4

Czy Pani/Pana dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
5

Czy Pani/Pana zdaniem imprezy szkolne organizowane przez szkołę są bezpieczne dla uczniów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
6

Czy podczas zebrania rodziców został Pani/Panu przedstawiony Program Wychowawczo- Profilaktyczny?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
7

Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/Panu przedstawione zagadnienia poruszane na zajęciach z wychowawcą?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
8

Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/Panu przedstawione prawa i obowiązki ucznia?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
9

Czy pracownicy szkoły w miarę potrzeb i możliwości udzielają Pani/Panu pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
10

Jakie umiejętności Pani/Pana zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w jego dalszej nauce i pracy?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
11

Czy Pani/Pan bierze udział w pracach na rzecz szkoły?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
12

Czy chcieliby Państwo wziąć udział w zorganizowanej na terenie szkoły prelekcji na temat:

Wybierz jedną odpowiedź
Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
13

Jakie zmiany zaproponowalibyście Państwo w planie działań wychowawczo – profilaktycznych do realizacji w przyszłym roku szkolnym?

Ankieta do programu wychowawczo-profilaktycznego Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości przez Państwa uznawanych. Pozwoli nam to na ocenę dotychczasowych przedsięwzięć, a także na przeformułowanie celów i zadań oraz zaplanowanie dalszych działań.
14

Czy zostali Państwo zapoznani ze standardami ochrony małoletnich?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi