Potrzeby i oczekiwania mieszkańców wobec procesu rewitalizacji Radomska.

Badanie ankietowe prowadzone jest w celu oceny aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec procesu rewitalizacji Radomska, planowanego do kontunuowania w procedurze ustawy o rewitalizacji. Wyniki badania wykorzystane będą do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, uzasadniającej wniosek do Rady Miejskiej o przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Organizatorem badania jest Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta. Wszelkie pytania i sugestie Państwa związane z przygotowaniem oraz organizacją badania proszę kierować do Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta - osoba do kontaktu: Katarzyna Tadeusiak, tel.: 44 685 44 77, e-mail:rewitalizacja@radomsko.pl.

Badanie realizowane jest w ramach projektu "Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Rozpocznij ankietę teraz