Ocena podstawowej wiedzy potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania pacjentów na temat procedury wszczepienia i życia ze stymulatorem/kardiowerterem serca


Rozpocznij ankietę teraz