Powered by

Udržitelná univerzita - Sustainable University

Milí respondenti, právě probíhá Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR), do kterého se ČVUT zapojilo právě tímto dotazníkem.

Zajímá Vás udržitelnost?

Nás ano a pevně doufáme, že v tom nejsme sami!

Vyplňte nám krátký dotazník, který zabere pár minut. Jako poděkování na Vás čeká slosování o ceny, které Vám přijdou během semestru určitě vhod :)

--------------------ENGLISH VERSION--------------------

Dear respondents, the European Sustainable Development Week is currently underway, and CTU is participating in it with this questionnaire.

Are you interested in sustainability?

We are, and we hope we are not alone!

Fill in our short questionnaire, which will take you a few minutes. As a thank you, there's a prize draw waiting for you, which will definitely come in handy during the semester :)

Jdu na to! / I´m in!