Päihteidenkäytön puheeksiotto

Hyvä Pohteen työntekijä,


Pyydämme teitä käyttämään muutaman minuutin täyttääksenne seuraavan kyselytutkimuksen.


Kysely on osa opinnäytetyötä.

Opinnäytetyömme aiheena on päihteidenkäytön puheeksiotto ja sen 

juurruttaminen sosiaali- ja terveysalan palveluihin. Puheeksiotto on todettu vaikuttavaksi tavaksi 

ehkäistä päihdehaittoja, mutta sen juurtuminen ammattilaisten käyttöön vaatii edelleen 

kehittämistyötä.Aloita kysely nyt