Dotazník o atriálnom septálnom defekte

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník patrí ľudom ktorí trpia poruchou ASD - srdca

Spustiť dotazník