.

Gespreksleidraad voor interview na de verkiezing

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Gespreksleidraad voor interview na de verkiezing

Deze leidraad is de basis voor het evaluatiegesprek tussen het ministerie van BZK en de gemeente over het verloop van het eerste experiment met het nieuwe stembiljet. De vragen zijn bedoeld om mondeling te bespreken. De beantwoording hoeft dus niet van te voren worden gedeeld met BZK.

1

Met welke gemeente gesproken?

Kies één of meer antwoorden
2

Gesproken met

Kies één of meer antwoorden
3

Eerste reactie

Algemeen

4

Jullie hebben nu voor de eerste keer gewerkt met het nieuwe stembiljet. Hoe hebben jullie de werkdruk ervaren? Was het organiseren alles bij elkaar meer of minder werk dan bij vorige verkiezingen? Of maakte het niet uit?

Kies één of meer antwoorden
5

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

6

Stel dat het nieuwe stembiljet ook bij een volgende verkiezing wordt gebruikt. En stembureauleden, tellers en team verkiezingen zijn gewend aan het nieuwe stembiljet. Wat verwachten jullie dan dat het betekent voor de werkdruk op de gemeentelijke organisatie? Zorgt het nieuwe stembiljet voor meer, minder of evenveel werkdruk als het oude stembiljet?

Kies één of meer antwoorden
7

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

8

Hoe vind jij / vinden jullie dat de voorbereiding op de verkiezingen met het nieuwe stembiljet is verlopen?

Kies één of meer antwoorden
9

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

10

Hoe vind jij / vinden jullie dat de dag van stemming met het nieuwe stembiljet is verlopen?

Kies één of meer antwoorden
11

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

Drukwerk en materialen

12

In hoeverre had jij/hadden jullie voldoende informatie over de benodigde middelen om het gesprek te voeren met jullie leverancier? Denk aan de richtlijnen voor het stembiljet, de overzichten van kandidaten en bevestigingsmaterialen.

Kies één of meer antwoorden
13

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

14

Jullie zijn als gemeente geïnformeerd over de eisen die aan de opmaak van de stembescheiden worden gesteld. Zijn er volgens jullie verbeterpunten over de wijze waarop dat is gebeurd?

Kies één of meer antwoorden
15

Welke controles op het drukwerk deden jullie bij deze verkiezingen (dus bij het nieuwe stembiljet)?

Kies één of meer antwoorden
16

Welke controles op het drukwerk waren jullie gewend te doen (dus bij vorige verkiezingen)?

Kies één of meer antwoorden
17

Hoe verliepen controles op het drukwerk bij deze verkiezingen (dus bij het nieuwe stembiljet)?

Kies één of meer antwoorden
18

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

19

Was het duidelijk op welke manier het Overzicht van kandidaten in het stemhokje bevestigd moest worden? En wat daarvoor nodig was?

Kies één of meer antwoorden
20

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

21

Hoe verliep het transport en opslag van de (ingevulde) nieuwe stembiljetten, vergeleken met vorige verkiezingen?

Kies één of meer antwoorden
22

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

Instructie en training stembureauleden

23

Stembureauleden moesten verplicht een fysieke training volgen over het nieuwe stembiljet. Hoe hebben jullie deze trainingen ervaren?

Kies één of meer antwoorden
24

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

25

Had volgens jullie deze training over het nieuwe stembiljet ook online kunnen plaatsvinden? Bijvoorbeeld als onderdeel van een (bestaande) e-learning of als webinar.

Kies één of meer antwoorden
26

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

27

Stel bij een volgende verkiezing wordt in jullie gemeente weer gestemd met een nieuw stembiljet. Zijn er dan dingen die jullie anders zouden doen als het gaat om het trainen van stembureauleden?

28

Voor stembureauleden waren ook een filmpje ontwikkeld en een geprint exemplaar van de ‘Instructie voor stembureauleden’. Wat vonden jullie van deze middelen? In hoeverre waren ze belangrijk voor de kennisoverdracht aan stembureauleden?

Kies één of meer antwoorden
29

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

Inrichting stembureaus

30

Hoe is de bevestiging van het Overzicht van kandidaten in het stemhokje verlopen?

Kies één of meer antwoorden
31

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

32

Zijn er bij team verkiezingen nog bijzonderheden gemeld die te maken hadden met de inrichting van de stembureaus?

Tekst

33

Het tellen van het nieuwe stembiljet moest worden ingepast in bestaande telprocessen en -procedures. Hoe hebben jullie die verandering ervaren?

Kies één of meer antwoorden
34

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

35

Doel van het nieuwe stembiljet is onder andere dat het makkelijker en sneller te tellen is. Hoe hebben jullie dat ervaren?

Kies één of meer antwoorden
36

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

Communicatie en voorlichting

37

Elke gemeente heeft posters, banners, social posts, advertenties en berichten op de website ingezet. Welke middelen zijn daarnaast nog ingezet om de kiezers te bereiken?

Kies één of meer antwoorden
38

Hebben jullie in beeld of en zo ja hoeveel kiezers jullie daarmee hebben bereikt?

Kies één of meer antwoorden
39

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

40

In hoeverre waren volgens jullie kiezers die kwamen stemmen op de hoogte van het feit dat ze gingen stemmen met het nieuwe stembiljet?

Kies één of meer antwoorden
41

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

42

In hoeverre hebben kiezers volgens jullie informatie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het stembureau nog te oefenen?

Kies één of meer antwoorden
43

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

Tot slot

44

Als jullie bij een volgende verkiezing mochten kiezen: het huidige of het nieuwe stembiljet, wat heeft dan jullie voorkeur?

Kies één of meer antwoorden
45

Kun je / kunnen jullie je antwoord toelichten?

46

Als jullie bij de Gemeenteraadsverkiezing 2026 weer zouden stemmen met het nieuwe stembiljet: wat zien jullie dan als grootste uitdaging?

47

Welke verbetertips of adviezen heb je / hebben jullie (naast de tips en adviezen die jullie al hebben gegeven)?

48

Wat zou jij / zouden jullie andere gemeenten die met het nieuwe stembiljet gaan werken willen meegeven?