Gymnasieelevers uppfattningar om ekonomiundervisning

Hej


och tack för att du fyller i den här undersökningen åt mig. Jag som ber dig om det heter Olof Jansson, studerar till gymnasielärare på Karlstads universitet och genomför just nu min praktik hos er på Strömstads gymnasium.


Deltagande är helt frivilligt och svaren som ni ger kommer jag att använda i en uppsats som handlar om kursen Samhällskunskap 1b. Ni är helt anonyma, vilket innebär att ingen kan veta vad just du svarar.


Har ni några frågor om undersökningen är ni välkomna att ta kontakt med mig på: olofjansson@hotmail.com


Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023