Dostupnost kompenzačních pomůcek a asistivních technologií

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Dotazník je zcela anonymní a je určen pro osoby se zdravotním postižením a jejich pečující.


Součástí dotazníku je i základní sociální šetření týkající se oblastí, které neoddělitelně souvisí s pomůckami a jejich vhodným výběrem.


Výsledky dotazníku nám pomohou stanovit priority při pořizování nových pomůcek a technologií do nácvikové místnosti dle preferencí našich klientů a jejich blízkých. Zjistíme také, o jaké okruhy pomůcek mají naši klienti největší zájem a ty poté můžeme přednostně rozšiřovat.


Vyplněním dotazníku máte možnost ovlivnit dostupnost pomůcek v naší nácvikové ergoterapeutické místnosti, které si u nás můžete zdarma vyzkoušet, případně zapůjčit.


V neposlední řadě přispějete ke zvyšování kvality našich služeb.


Čas vyplňování: +/- 10 minut

Legenda: * označuje povinné otázky


Předem velmi děkujeme za Vaši spolupráci.


Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami

Pestrá, o. p. s.


Kontakt: ergoterapie@pestra.cz  

Tel. č.: 603 838 607

Spustit dotazník teď