LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Welk verschil is er tussen spelgedrag van een dove kat en een horende kat?

Enquête beëindigd.

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Ellen Venema en ik doe de opleiding Gedragstherapeut voor katten bij de Tinley Academie. Hiervoor doe ik een onderzoek met het volgende onderwerp:

Welk verschil is er tussen spelgedrag van een doofgeboren kat en een horende kat?

Ik wil er graag achter komen of er verschil is tussen hoe dove katten spelen en hoe horende katten spelen. Het gaat hierbij om object spel, dus het spelen met een object, een hengel, muisjes, balletjes ed.

Het onderzoek is gericht op katten die binnenshuis leven met eventueel een afgesloten buitenruimte. Daarnaast gaat het om katten die vanaf geboorte doof zijn.

U kunt de enquête per kat invullen, voor zowel een dove als een horende kat.

De enquête bestaat uit 20 vragen en duurt ongeveer 5 minuten.

De enquête kan tot 15 Juni 2018 ingevuld worden.

Alvast bedankt.

Ellen Venema

1 Is uw kat doof? Bij antwoord nee mag u vraag 2 overslaan.
Vereist antwoord

2 Is uw kat doof vanaf geboorte? (dit is bevestigd door een dierenarts)

3 Hoe oud is uw kat?
Vereist antwoord

4 Is uw kat een kater of een poes?
Vereist antwoord

5 Welk ras is uw kat? (zonder ras mag u huis-tuin-en-keukenkat neerzetten)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

6 Welke combinatie van horende en dove katten heeft u?
Vereist antwoord

7 Speelt u op vaste tijdstippen met de kat? Bij Nee mag u vraag 8 overslaan.
Vereist antwoord

8 Merkt u dat de kat (zowel doof als horend) van te voren al klaar zit om te spelen?

9 Speelt uw dove kat met een speeltje mét of zónder geluid? ( graag invullen als u voor een dove kat de enquete invult)

10 Speelt uw horende kat met een speeltje mét of zónder geluid? (Graag invullen als u de enquete invult voor een horende kat)

11 Welke lichaamstaal ziet u wanneer uw dove kat met een speeltje mét geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een horende kat mag u deze vraag overslaan)

Image for question 11

12 Welke lichaamstaal ziet u wanneer uw horende kat met een speeltje mét geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een dove kat mag u deze vraag overslaan)

Image for question 12

13 Welke lichaamstaal ziet u wanneer uw dove kat met een speeltje zónder geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden ( als u de enquete invult voor een horende kat mag u deze vraag overslaan

14 Welke lichaamstaal ziet u wanneer uw horende kat met een speeltje zónder geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een dove kat mag u deze vraag overslaan)

15 Welke gedragingen ziet u wanneer uw dove kat met een speeltje mét geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een horende kat mag u deze vraag overslaan)

Image for question 15

16 Welke gedragingen ziet u wanneer uw horende kat met een speeltje mét geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een dove kat mag u deze vraag overslaan)

Image for question 16

17 Welke gedragingen ziet u wanneer uw dove kat met een speeltje zónder geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een horende kat mag u deze vraag overslaan)

18 Welke gedragingen ziet u wanneer uw horende kat met een speeltje zónder geluid speelt? U kunt hier meerdere antwoorden kiezen. ( als u de enquete invult voor een dove kat mag u deze vraag overslaan)

19 Welke andere bewegingen ziet u bij zowel uw horende als dove kat tijdens het spelen met een speeltje die hierboven niet genoemd zijn?

250 tekens resterend