Powered by

Welk verschil is er tussen spelgedrag van een dove kat en een horende kat?

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Ellen Venema en ik doe de opleiding Gedragstherapeut voor katten bij de Tinley Academie. Hiervoor doe ik een onderzoek met het volgende onderwerp:

Welk verschil is er tussen spelgedrag van een doofgeboren kat en een horende kat?

Ik wil er graag achter komen of er verschil is tussen hoe dove katten spelen en hoe horende katten spelen. Het gaat hierbij om object spel, dus het spelen met een object, een hengel, muisjes, balletjes ed.

Het onderzoek is gericht op katten die binnenshuis leven met eventueel een afgesloten buitenruimte. Daarnaast gaat het om katten die vanaf geboorte doof zijn.

U kunt de enquête per kat invullen, voor zowel een dove als een horende kat.

De enquête bestaat uit 20 vragen en duurt ongeveer 5 minuten.

De enquête kan tot 15 Juni 2018 ingevuld worden.

Alvast bedankt.

Ellen Venema
Enquête starten