.

ODBORNÝ VÝCVIK SŠŘ - OBCHODNÍCI a OPERÁTOŘI SKLADOVÁNÍ

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
DOTAZNÍK - pro žáky oboru obchodník a operátor skladování

V případě potřeby pomoci s vyplněním dotazníku, nebo jeho nefunkčností se prosím obraťte na ZŘ Ing. Slončíkovou Martinu. 

1

Jméno a příjmení

2

Třída

DOTAZNÍK - pro žáky oboru obchodník a operátor skladování
3

V tomto školním roce jsem vykonával/a odborný výcvik ve společnosti:

Název a adresa firmy:
4

S tímto odborným výcvikem jsem byl/a spokojený/á:

DOTAZNÍK - pro žáky oboru obchodník a operátor skladování
5

Volba odborného výcviku na příští školní rok:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

V případě volby odborného výcviku "B":

UVEĎTE NÁZEV A ADRESU FIRMY U KTERÉ MÁTE PŘEDJEDNANÝ ODBORNÝ VÝCVIK:
7

Je pro mě zásadní, zda společnost, u které budou vykonávat odborný výcvik, proplácí produktivní hodiny: