Kvalita života hemodialyzových pacientů

Vážená respondentko, Vážený respondente,

jmenuji se Tereza Malimánková, jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Havlíčkově Brodě.

V rámci realizace mé absolventské práce na téma „Kvalita života hemodialyzovaných pacientů“, se snažím zjistit pomocí dotazníků jaký je Váš život s dialýzou. Výzkumné šetření se skládá ze dvou částí. První část se skládá ze základních údajů o Vás. Druhá část obsahuje krátký dotazník pro zjištění kvality života.

Ujišťuji Vás, že odpovědi jsou zcela anonymní a důvěrné. Získaná data budou použita výhradně ke zpracování této práce.

V dotazníku se vyskytují převážně uzavřené odpovědi, pouze dvě otevřené. U každé otázky je nápověda zda můžete vybrat jen jednu odpověď, nebo více odpovědí. Pokud se v odpovědích vyskytuje odpověď ,,jiná" do prázdné kolonky můžete napsat odpověď, která není uvedena v nabídce odpovědí.


Předem Vám děkuji za Váš čas strávený s vyplněním tohoto dotazníkového šetření. 

Spustit dotazník teď