Afstudeeronderzoek UvA - Sustainable insurance Onderzoek naar een brandverzekering met duurzaamheidsdekking


Geachte branchegenoot,

 

Voor zover u mij nog niet kent, stel ik mijzelf graag aan u voor. Mijn naam is Wesley Stolzenbach en ik ben momenteel werkzaam Senior Risk Consultant binnen verzekeringsmakelaar VLC & Partners.

 

Onderzoek

Voor mijn master thesis aan de opleiding Executive MSc in Insurance & Risk (EMIR) aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam voer ik momenteel een onderzoek uit dat gericht is op de (algemene en brede) bereidheid van brandverzekeraars om een brandverzekering met duurzaamheidsdekking aan te bieden. Dit concept betreft het uitkeren van een extra kapitaal ten behoeve van duurzame herbouw of herstel na een gedekte schade. Hoewel er al initiatieven op dit onderwerp zijn ontplooid, wordt dit niet breed omarmd door de sector.

 

Doelgroep

Mijn doel is om zo veel mogelijkheid underwriters, acceptanten en beleidsbepalers binnen brandverzekeraars te bereiken voor een enquête. In het onderzoek worden beursverzekeraars, gevolmachtigd agenten en provinciale verzekeraars meegenomen.

 

» Daar waar in de vragenlijst 'verzekeraar' wordt genoemd, mag ook gevolmachtigde/assuradeur worden gelezen.


Duur

Uw waardevolle kennis en ervaring binnen de verzekeringssector maken u tot een belangrijke doelgroep voor dit onderzoek. Ik nodig u daarom van harte uit om deel te nemen aan mijn enquête. Het invullen van de vragenlijst zal naar schatting tussen de 8-10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

 

Delen wordt gewaardeerd!

Deel deze enquête vooral met uw collega underwriters en/of beleidsbepalers!

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Uw informatie wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.


Meerdere antwoordmogelijkheden

Wanneer voor u meerdere antwoorden van toepassing zijn, priorteer deze dan (tot een top X) om vervolgens uw maximaal aantal antwoorden in te voeren.


Vragen?

Mocht u tijdens het invullen van de enquête vragen hebben of opmerkingen willen delen, sta ik volledig open voor contact.

 

Dankwoord

Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw deelname. Uw input wordt enorm gewaardeerd en zal een significante rol spelen bij de voortgang van mijn onderzoek.

 

Met vriendelijke groet,

J.H.M. (Wesley) Stolzenbach RMiA

Enquête starten