.

Bewustwording informatiebeveiliging

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Bewustwordingsonderzoek naar de informatiebeveiliging
1

Hoe goed ben je op de hoogte van de procedures over de informatiebeveiliging binnen de afdeling Burgerzaken?

Kies één antwoord
2

Heb je in het afgelopen jaar een opleiding of training gevolgd over informatiebeveiliging?

Kies één antwoord
3

Hoe comfortabel voel je je bij het melden van een incident aan je leidinggevende?

Kies één antwoord
4

In hoeverre voel je je in staat om een collega aan te spreken op onveilig gedrag met betrekking tot informatiebeveiliging?

Kies één antwoord
5

In hoeverre begrijp je wat de gevolgen kunnen zijn van het niet naleven van informatiebeveiligingsprocedures op de afdeling Burgerzaken?

Kies één antwoord
6

Wat vind je dat er verbeterd kan worden aan de huidige informatiebeveiligingsprocedures op de afdeling burgerzaken?

7

Kun je een situatie beschrijven waarin jij of een collega te maken hebben gehad met een informatiebeveiligingsincident? Hoe werd dit afgehandeld?

8

Welke suggesties heb je voor het verbeteren van de bewustwording over informatiebeveiliging onder je collega’s?

9

Wat zie je als de grootste hindernis bij het melden van een informatiebeveiligingsincident?

10

Hoe zou je willen dat de afdeling Burgerzaken ondersteuning biedt bij het naleven van de informatiebeiligingsprocedures?