.

Ankieta dotycząca zakupu biletów online

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

W jaki sposób najczęściej dokonują Państwo zakupu biletów online?

Proszę wybrać jedną z opcji.
2

Czy korzystają Państwo z opcji ustawienia ulubionego kina podczas zakupu biletów online?

Proszę ocenić tę opcję od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak korzystania, a 10 oznacza częste korzystanie.
3

Czy mają Państwo jakieś uwagi dotyczące procesu zakupu biletów online? Proszę podać.

Proszę wpisać swoje uwagi/opinie.