.

Dotazník absolventi SŠIEŘ 2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
2

Jsem žákem:

Vyberte jednu odpověď