Powered by

Iné podoby násilia na ženách - administratívne násilie 29.6.2021

PROGRAM

9:30 – 10:15Fenomén administratívneho násilia – panelová diskusia; o svojich skúsenostiach z praxe sociálneho poradenstva, podpory obetiam domáceho násilia a z advokátskej činnosti budú hovoriť:

PhDr. Ida Želinská, sociálna poradkyňa, Únia materských centier

PhDr. Tatiana Brnová, psychologička, OZ Žena v tiesni

JUDr. Jana Hreňová, advokátka

Mgr. Matúš Kanis, advokát

JUDr. Zuzana Olexová, LL.M., advokátka

10:45 – 12:00Ako identifikovať a postupovať v prípadoch administratívneho násilia? Okrúhly stôl so zástupcami a zástupkyňami verejných inštitúcií, organizácií pomáhajúcich profesií a ľudskoprávnych organizácií.

Termín registrácie: do 27.6.2021

Kontakt: ujhazyova@snslp.sk

Spustiť dotazník