.

WPŁYW MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, którego wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy dyplomowej pod tytułem "Miejska wyspa ciepła. Wpływ infrastruktury na bioróżnorodność na przykładzie wybranych miast Polski". Badania mają charakter anonimowy. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Dziękuje za poświęcony czas, Autorka.

Zabezpieczony
1

Jak bardzo interesuje się Pan/Pani tematyką ekologiczną?

5 - zajmuje się tym zawodowo/mój zawód jest powiązany z ekologią 4 - bardzo się interesuję 3 - interesuję się 2 - mało się interesuję 1 - wcale się nie interesuje
2

Czy słyszał(a) Pan/Pani wcześniej o pojęciu „miejska wyspa ciepła”?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat miejskich wysp ciepła?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy zauważył(a) Pan/Pani różnicę w temperaturze pomiędzy centrum miasta, a przedmieściami lub terenami wiejskimi?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy uważa Pan/Pani, że miejska wyspa ciepła ma wpływ na jakość życia ludzi?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Jak często odczuwa Pan/Pani dyskomfort z powodu wysokich temperatur w mieście?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy wysokie temperatury w mieście wpływają na Pana/Pani zdrowie lub samopoczucie?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jakie objawy zdrowotne lub dyskomfort odczuwa Pan/Pani w wyniku wysokich temperatur w mieście?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
9

Jakie kroki podejmuje Pan/Pani w celu złagodzenia skutków wysokich temperatur w mieście?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Czy uważa Pan/Pani, że władze lokalne podejmują wystarczające działania w celu przeciwdziałania efektowi miejskich wysp ciepła?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jakie działania powinny podjąć władze lokalne, aby zmniejszyć efekt miejskich wysp ciepła?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
12

Czy jest Pan/Pani skłonny/a do zmiany swojego stylu życia w celu zmniejszenia efektu miejskich wysp ciepła? Jeśli tak, jakie zmiany byłby/byłaby Pan/Pani gotów/gotowa wprowadzić? (posiadanie roślin na balkonach, korzystanie z energooszczędnych urządzeń, ograniczenie używania samochodu lub wspólne korzystanie z niego itp.)

Wybierz jedną odpowiedź
13

Jakie rozwiązania indywidualne stosuje Pan/Pani, aby zmniejszyć swoje narażenie na wysokie temperatury?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Czy uważa Pan/Pani, że edukacja na temat miejskich wysp ciepła powinna być bardziej powszechna?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani dodać coś na temat swojego doświadczenia lub opinii dotyczących miejskich wysp ciepła?

16

Czy słyszał(a) Pan/Pani wcześniej o pojęciu „bioróżnorodność”?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat bioróżnorodności?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy uważa Pan/Pani, że miejska wyspa ciepła ma wpływ na bioróżnorodność?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Jeśli tak, to jaki według Pana/Pani miejska wyspa ciepła ma wpływ na bioróżnorodność?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
20

Jak ważna jest dla Pana/Pani bioróżnorodność?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy uważa Pan/Pani, że bioróżnorodność ma wpływ na jakość życia ludzi?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Czy zauważył(a) Pan/Pani zmniejszenie liczby gatunków roślin i zwierząt w swoim otoczeniu w ciągu ostatnich 10 lat?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Jakie zmiany w lokalnej przyrodzie zauważył(a) Pan/Pani w ciągu ostatnich kilku lat?

Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
24

Czy podejmuje Pan/Pani jakiekolwiek działania na rzecz ochrony bioróżnorodności?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Jeśli tak, to jakie działania podejmuje Pan/Pani w celu ochrony bioróżnorodności?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
26

Czy jest Pan/Pani gotów/gotowa zmienić swoje codzienne nawyki w celu ochrony bioróżnorodności?

Wybierz jedną odpowiedź
27

Jak ocenia Pan/Pani działania lokalnych władz na rzecz ochrony bioróżnorodności?

Wybierz jedną odpowiedź
28

Jakie działania na terenie miast powinny zostać podjęte przez lokalne władze w celu ochrony bioróżnorodności?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
29

Czy uważa Pan/Pani, że edukacja na temat bioróżnorodności powinna być bardziej powszechna?

Wybierz jedną odpowiedź
30

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
31

Wiek

Użyj tylko cyfr
32

Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
33

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
34

Nazwa miejscowości, województwo