Dotazník pre vypracovanie Nutričného plánu

Nakoľko je pre vypracovanie Individuálneho nutričného plánu potrebné podrobné vyplnenie dotazníka, je väčšina otázok otvorených. Preto prosím venujte pozornosť každej otázke.

Ďakujem

Spustiť dotazník