.

Prieskum informovanosti

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Máte viac ako 18 rokov?

Vyberte jednu odpoveď
2

Zaujíma Vás:

ako získať minimálny alebo nulový poplatok na bežnom účte?
3

Zaujíma Vás:

ako mať stále peniaze po ruke alebo budovať rezervu na plnenie cieľov?
4

Zaujíma vás:

3. ako si vybaviť hypotéku na bývanie či rekonštrukciu s minimálnym preplatením?
5

Zaujíma vás:

4. ako môžete ušetriť na povinnom zmluvnom poisteni v priemere 20-150 €/ročne?
6

Zaujíma vás:

5. ako ušetriť na havarijnom poistení v priemere 60-280 €/ročne?
7

Zaujíma vás?

6. ako mať zabezpečený svoj dôchodok a nespoliehať sa pri tom na štát ?
8

Zaujíma vás:

7. ako si vybrať všetky štátne dotácie, benefity a zľavy od štátu alebo z fin.trhu?
9

Zaujíma vás:

8. ako zabezpečiť seba a rodinu pred nepredvídanými udalosťami a rizikami?
10

Zaujíma vás:

9. ako zabezpečiť svojim deťom do budúcna dostatok peňazí na vzdelanie, rozbeh do života, svadbu?
11

Zaujíma vás:

10. ako zistiť, či to, čo už využívate z fin.trhu je nastavené vo Váš prospech alebo v prospech spoločnosti ?
12

Bonusová otázka:

Máte nejaký úver ? Je Váš úrok nižší ako 6%?
13

Ktoré z predchádzajúcich otázok vás zaujímajú najviac?

(Vyberte maximálne 3 a zoraďte ich podľa priority)?
14

Na tieto otázky Vám môžeme odpovedať, keďže na takéto informácie máte zo zákona právo.

Meno a kontakt: