Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Vzdělávání dětí do 15 let v ORP Orlová - z pohledu dětí

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnuj, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku a vyhraj některou z připravených cen. Tvé odpovědi zůstanou v anonymitě.

Zodpovězením otázek pomůžeš k vytvoření Místního akčního plánu ve vzdělávání dětí do 15 let v ORP Orlová, který se bude snažit zohlednit rovněž tvé přání a potřeby.

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Bydliště
Povinná odpověď

3 Věk
Povinná odpověď

4 Pokud žáci nepochopí učivo nebo jsou nemocní, mají ve škole možnost doučování?
Povinná odpověď

5 Přemlouváš své rodiče k napsání omluvenky do školy?
Povinná odpověď

6 Pokud by byla možnost výpůjčky knih zábavné literatury přímo na škole, kam chodíš, využil/a bys této možnosti a knížky si půjčoval/a?
Povinná odpověď

7 Odpověz na otázky výběrem odpovědí
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Měli jste nebo máte v rámci Pracovních činností na škole práci v dílnách?
Baví Tě práce se dřevem, kovem, ...?
Pracují Tví rodiče (nebo jeden z nich) v řemeslné výrobě?
Máš zájem studovat SŠ technického zaměření?
Máš dostatek informací o SŠ s technickým zaměřením a pozdějším uplatnění na trhu práce?

8 Pokud bude Tvůj prospěch průměrný či podprůměrný, půjdeš studovat:
Povinná odpověď

9 Jak se připravuješ k výběru dalšího studia pro své povolání? (Vyber z odpovědí.)
Povinná odpověď

ANO
NE
NEVÍM
Chodíme se školou na exkurze do středních škol.
Chodíme se školou na exkurze do podniků.
Byl jsem nebo půjdu s rodiči na Dny otevřených dveří do některých středních škol.
Byl jsem nebo půjdu s rodiči na burzu povolání SŠ do Domu kultury města Orlová.

10 Označ kdo nebo co má vliv na Tvé rozhodnutí o výběru střední školy. Můžeš označit i více možností.
Povinná odpověď

11 Znáš nabídku odpoledních volnočasových aktivit na vaší škole?
Povinná odpověď

12 Účastníš se pravidelně některé odpolední školní aktivity na škole?
Povinná odpověď

13 Pokud máš odpolední aktivity i mimo školu, uveď které.
Povinná odpověď

14 Kdo rozhodoval o výběru volnočasové aktivity, kterou navštěvuješ?
Povinná odpověď

15 Víš, kde najdeš informace o všech aktivitách v okolí Tvého bydliště?
Povinná odpověď

16 Pokud postrádáš ve svém okolí nějakou volnočasovou aktivitu, uveď kterou. (druh sportu, divadlo, kino, koncerty, klub, ...)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

17 Chci, abych byl zařazen do slosování o drobné dárky, proto uvádím kontakt na mne (e-mail, telefon):
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jménem realizačního týmu projektu "MAP - ORP Orlová" Ti děkujeme za Tvé odpovědi a názory na aktuální téma - Vzdělávání dětí do 15 let.