.

ge

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Amfiboly jsou minerály ze skupiny

Vyberte jednu odpověď
2

Napište minerál, který snadno podléhá zvětrávání + jeho vzorec

3

Evapority vznikají hlavně z (3)

Vyberte jednu nebo více odpovědí