Pracovníci krizové intervence a jejich zvládání stresových situací

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.

Vaše odpovědi můžou nám i ostatním pomoci lépe porozumět oblasti

krizové intervence

Spustit dotazník teď