#Uzdravpříšerku

Kolik toho víte o kvalitě ovzduší ve městě a největších zdrojích škodlivých emisí? Víte co tyto emise způsobují a na jaké choroby mají největší vliv?


Zapojte se do průzkumu a pomozte nám zkvalitnit poskytované informace na uzdravpriserku.cz.


Osvětová kampaň #Uzdravpříšerku je součástí vědeckého projektu "Zdravé auto - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel", který probíhá díky podpoře Norských fondů a Státního fondu životního prostředí z programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu" podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 - 2021, v rámci Výzvy č. SGS-4 REINE.


Děkujeme, že věnujte pár minut svého času našemu dotazníku.Spustit dotazník teď