Verloskundigen - een negatieve of traumatische (bevallings)ervaring

Beste verloskundige,

Er is veel aandacht voor vrouwen met een negatieve of een traumatische bevallingservaring. Als verloskundige hebben wij ook een bepaalde beleving, gevoel of ervaring bij gebeurtenissen tijdens ons werk en de bevallingen die we meemaken. Deze kunnen net als bij vrouwen ingrijpend, negatief of traumatisch van aard zijn.

Wij willen als verloskundigen optimale zorg bieden aan vrouwen. Ingrijpende ervaringen hebben mogelijk invloed op de zorg die je biedt. Omdat we hier weinig over weten heeft deze vragenlijst als doel om inzicht te krijgen welke ervaringen en/ of bevallingen door verloskundigen ingrijpend, negatief of traumatisch zijn ervaren. Dit geeft inzicht in de emotionele aard van het vak verloskundige en aanbevelingen hoe we hier in de praktijk mogelijk goed mee om (kunnen) gaan.

Jouw antwoorden zijn dus belangrijk.

Onze vraag is of je een ervaring of gebeurtenis of bevalling kan beschrijven die je tijdens je werk meegemaakt hebt, die voor jou erg ingrijpend, negatief of traumatisch was; hoe je hier mee om gegaan bent en of deze gebeurtenis jezelf of je zorg nadien op de een of andere manier beïnvloed heeft.

Deze gebeurtenis is voor jou van belang en voor jou ingrijpend of indrukwekkend; het is niet belangrijk wat een ander ervan vindt - het gaat om jouw ervaring.

De eerste vragen hebben betrekking op je huidige werkkring en als je niet meer werkzaam bent als verloskundige, op je laatste baan of werkkring.

Heel erg bedankt voor je tijd en moeite om deze vragen te beantwoorden. Uiteraard is deelname aan deze vragenlijst anoniem. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Dr. Yvonne Fontein-Kuipers, verloskundige - docent/onderzoeker

Dr. Hester Duivis, psycholoog/onderzoeker