Vedomosti sestier o ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s MRSA


Dobrý deň, vážená kolegyňa, vážený kolega.  


Som študentkou študijného programu Ošetrovateľstvo Ústavu zdravotníckych disciplín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a téma mojej diplomovej práce, ktorej súčasťou je i nasledujúci dotazník, je: „Vedomosti sestier o ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s MRSA.“ Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotiť aktuálnu mieru vedomostí sestier o ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s MRSA a analyzovať faktory a dôvody ovplyvňujúce ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s pozitívnym nálezom MRSA zo strany sestier na štandardných lôžkových oddeleniach. 


Touto cestou Vás žiadam o vyplnenie môjho dotazníka, ktorým prispejete i Vy k návrhom a odporúčaniam pre prax týkajúcich sa ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s MRSA. Pri odpovediach na otázky si z možností, prosím, vyberte vždy len jednu správnu odpoveď, ak nie je v poznámke pri otázke uvedené inak. Ak Vaša odpoveď nie je uvedená v daných odpovediach, môžete ju dopísať do možnosti „iné.“ 


Dotazník je anonymný a bude použitý výhradne pre účely záverečnej práce, pričom jeho vyplnením vyjadrujete súhlas s uložením, spracovaním, zdieľaním a publikovaním anonymizovaných dát.


Za Vašu ochotu a Váš čas vyhradený pre vyplnenie dotazníka Vám vopred veľmi pekne ďakujem. 


 Bc. Simona Oravcová 

Spustiť dotazník