.

Träning och mental hälsa - stress

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Hur ofta har du känt dig stressad den senaste veckan?

Välj ett svar
2

Hur ofta har du känt dig överväldigad av dina åtaganden och uppgifter den senaste veckan?

Välj ett svar
3

Hur ofta har du haft svårt att koppla av på grund av stress den senaste veckan?

Välj ett svar