Powered by

Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030. Prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania. Wyniki ankietyzacji wykorzystywane będą w procesie formułowania celów rozwoju powiatu i wyboru obszarów priorytetowych.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Rozpocznij ankietę teraz