Powered by

Duševné zdravie a wellbeing učiteľov (Teacher Wellbeing Index Slovakia 2021)

Milí pedagógovia, 

posledný rok priniesol obrovské množstvo zmien, ktoré ovplyvnili duševné zdravie mnohých detí a dospelých. Práve školstvo sa stalo jedným z najviac zaťažených odvetví. Keďže koronakríza poznačila vzdelávanie významným spôsobom, radi by sme upriamili pozornosť na Vás, milí učitelia, a opýtali sa, ako sa cítite, ako prežívate posledný rok plný náročných zmien a akú podporu dostávate vo svojom okolí.  Ste významným článkom fungujúcej spoločnosti, a preto je pre nás dôležité poznať odpovede na nasledujúce otázky.


Cieľom nášho dotazníka je získať čo najobjektívnejšie dáta o duševnom zdraví a wellbeingu (osobnej pohode) pedagógov počas školského roku 2020/2021. Dotazník má 25 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 5 až 10 minút. Veríme, že týchto pár minút Vášho času pomôže upriamiť pozornosť spoločnosti na Vás, na podmienky, v akých učíte a význam duševného zdravia a wellbeingu učiteľov na Slovensku.


ĎAKUJEME za Vaše odpovede!


Tím Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie KONVALINKAViac sa o našom inštitúte dozviete na www.institutkonvalinka.sk alebo si prečítajte v nasledujúcom rozhovore s predsedníčkou inštitútu Kornéliou Ďuríkovou

Spustiť dotazník