Sémantický diferenciál

Sémantický diferenciál sa využíva pri prieskume trhu, zisťovaní verejnej mienky a v reklame.

Náš prieskum slúži na porovnanie dvoch mediálne známych umelcov - Harry Styles, Niall Horan

Spustiť dotazník