Powered by

Integrace osob se zdravotním postižením do zaměstnání

DOTAZNÍK JE URČEN PRO SKUPINU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH JEDINCŮ

Vážený pane, vážená paní,

jsem studentkou 3. ročníku oboru „Řízení sociálních služeb“ na Rašínově soukromé Vysoké škole v Brně.         

Dotazník je anonymní, jeho vyplnění je dobrovolné a bude sloužit pouze pro studijní účely. Vyplnění tohoto dotazníku poslouží ke zpracování výzkumné části mé bakalářské práce. Výzkumná část této práce si klade za cíl analyzovat konkrétní možnosti a problémy související s pracovním uplatněním osob s tělesným postižením v podmínkách města Brna a okolí. Prosím Vás proto o pravdivé odpovědi a ujišťuji Vás, že Vaše odpovědi nebudou zneužity. Pokud jsou pro Vás některé otázky příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat. Odpovědi zaškrtávejte, popřípadě doplňte a vepište do volných určených políček. U každé otázky najdete pokyn, kolik odpovědí můžete zaškrtnout.          

Prosím Vás, dodržujte pečlivě instrukce k vyplnění. Jinak nebudu moci Vaše odpovědi dále zpracovávat.       

Nevyhovuje Vám vyplňování on-line dotazníku? Lze jej zaslat i ve formě souboru (word), který mi pak vyplněný obratem můžete zaslat zpět na níže uvedenou emailovou adresu.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se dotazníku mužete mě oslovit a kontaktovat.

Budu jenom ráda!           

Za vyplnění dotazníku mnohokrát děkuji!                                

Petra Krčmářová

Email: petulkakrcmarova@seznam.cz

Spustit dotazník