Zájmové kroužky ve škole

Milé děti, 

tento dotazník je určen pro všechny, kteří navštěvují kroužky na naší škole. Vaše odpovědi nám pomohou zlepšit nabídku kroužků a zajistit, aby vás bavily a přinášely vám radost. 

Prosíme, abyste odpovídaly co nejupřímněji. 

Spustit dotazník teď