Negatíva internetu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Jedná sa o dotazník, ktorý je súčasťou praktickej časti mojej ročníkovej práce. Zaberie Vám chvíľu a všetky odpovede sú anonymné. Ďakujem Vám za vyplnenie.

Spustiť dotazník