Powered by

7 princípov univerzálneho navrhovania

Dobrý deň,


Sme študentky 4. ročníka Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. V rámci témy našej seminárnej práce sa venujeme skúmaniu bytovej jednotky a bytového domu v Južnom meste na Slnečniciach a jeho posúdenia, z hľadiska splnenia siedmich princípov univerzálneho navrhovania. V našej práci ide taktiež o zber zistených nedostatkov aj z hľadiska pohľadu samotných obyvateľov, s cieľom poskytnutia možných intervencií na ich riešenie. 

Rady by sme Vás poprosili, aby ste si našli chvíľku času na vyplnenie nášho dotazníka a prispeli tak vlastným názorom na samotné miesto, v ktorom žijete.


Spustiť dotazník