Študenti špeciálnej pedagogiky v končiacich ročníkoch

Vážený/á respondent/ka, volám sa Tatiana Kuľhová a som študentkou 2.ročníka magisterského štúdia v odbore Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce. Cieľom dotazníka je zistiť, či sú študenti špeciálnej pedagogiky v končiacich ročníkoch, dostatočne pripravení pracovať so žiakmi s poruchami autistického spektra. Dotazník je anonymný a zaberie Vám maximálne 8 minút. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za jeho vyplnenie.

Spustiť dotazník