Obľúbenosť predmetov 1. ročníka odboru diplomovaný fyzioterapeut

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník