.

Een veilig werk en leerklimaat reso 2

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Interactiebegeleiding reso 2
1

Ik ben meerdere keren aanwezig geweest bij de interactiebegeleiding

Kies één of meer antwoorden
2

Ik heb het idee dat er tijdens de interactiebegeleiding nuttige zaken op tafel komen en dat hier op een juiste manier over gesproken wordt

Kies één of meer antwoorden
3

Ik heb het idee dat de interactiebegeleiding een bijdrage heeft geleverd aan het creëren van een veilig werk en leerklimaat binnen de reso 2

Kies één of meer antwoorden
4

Op reso 2 doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen?

Kies één antwoord
5

Op reso 2 zijn we forensisch scherp

Kies één of meer antwoorden
6

Feedback wordt direct gegeven en op een constructieve manier

Kies één antwoord