Lezersbevraging rapport Mediaconcentratie 2022

De VRM wil de vinger aan de pols houden bij de lezers van

het mediaconcentratierapport. Met deze vragenlijst willen we nagaan welke

elementen van het rapport de lezer het meest interessant vindt, zodat we ons

volgende rapport daarop kunnen afstemmen. Het invullen van deze enquête vergt slechts enkele minuten van uw tijd.

Enquête starten