Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Přihláška do III. ročníku soutěžní přehlídky "TURISTPROPAG" o „Turistickou informaci roku 2018“ a „Zpravodaj roku 2018“

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času přečtení následujících informací, vyplnění a odeslání závazné přihlášky.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s., A.T.I.C. ČR spolu s VLL, a.s., SMO, ACK ČR, ATUR CZ, Fórum CR a partnery vypisuje

III. ročník soutěže TURISTPROPAG

„O turistickou informaci roku 2018“ a „Zpravodaj roku 2018“

Jde o soutěžní přehlídku turistiko-propagačních materiálů v českém jazyce a v jazycích zemí V4, která bude probíhat v rámci veletrhu cestovního ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY ve dnech 12. 4.- 15. 4. 2018 v Lysé nad Labem v následujících kategoriích:

„O turistickou informaci roku 2018“

Podkategorie:

Trhací mapy – jednoduchá mapa města, případně okolí, která je v TIC rozdávána zdarma

Mapy měst a regionů - turistická mapa města, regionu, turistických cílů

Turistický průvodce – tiskovina pro turisty k poznání příslušné destinace

Propagační leták - propagační materiál/ propagační leták, převážně ve formátu DL, ale je možný i jiný formát, který je distribuován zdarma

PR materiály - reprezentativní propagační letáky určené převážně pro partnery

Publikace - tiskovina určená k prodeji se zaměřením na cestovní ruch

Turistické noviny (periodický speciál cestovního ruchu) - tištěné materiály určené široké veřejnosti k informovanosti o turistické nabídce ve městě, okrese, kraji, destinaci a ČR

Slevové karty (kompletní balíček) - balíček "slevových či věrnostních karet" s tištěnými materiály, které jsou určeny k propagaci těchto slevových či věrnostních karet

Nástěnné, stolní a kapesní kalendáře - jednotlivé kalendáře nebo sada kalendářů pro rok 2018

Tištěné katalogy cestovních kanceláří a agentur - propagační katalogy cestovních kanceláří a agentur určené pro konečného zákazníka v roce 2018

Propagační leták ubytovacího zařízení - propagační materiály vydané majitelem nebo provozovatelem ubytovacího zařízení

Mobilní aplikace pro cestovní ruch - aplikace pro mobilní telefony a / nebo tablety s operačním systémem iOS a/nebo Android, aplikace musí být primárně zaměřena na turistu a to jednou z následujících forem: 1) informace o turistických atraktivitách a nebo výletech, případně POI 2) hra, která láká k návštěvě turistické destinace, turistické atraktivity a podobně 3) aplikace musí být zdarma dostupná v obchodech AppStore a/nebo GooglePlay

Propagační spot do 3 minut zaměřený na turismus, cestování a služby cestovního ruchu - volně šiřitelné video, které propaguje města, obce, destinace, či další subjekty CR zaměřené na cestovní ruch.

„Zpravodaj roku 2018“

Zpravodaje měst a obcí - periodický zpravodaj, noviny apod. měst a obcí vydané v roce 2017 -18

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích včetně speciálních ocenění proběhne v rámci "galavečeru" veletrhu cestovního ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY v Lysé nad Labem dne 13. dubna 2018 od 18:00 hodin v areálu výstaviště.

Během soutěžní přehlídky budou probíhat odborné semináře na téma cestovní ruch.

Poplatek vč. DPH za přihlášení do jednotlivých kategorií je vždy uveden v samotné přihlášce a obsahuje (v případě přihlášení do více kategorií platí volný vstup za kategorii pro jednu osobu tj. 1 kategorie = 1 osoba):

volný vstup pro jednu osobu v rámci konání veletrhu Regiony České republiky 2018

volný vstup pro jednu osobu na "tematické semináře"

volný vstup pro jednu osobu na "galavečer"

Vyplněnou přihlášku se dvěma kusy přihlášených propagačních materiálů - souborů dle kategorie (1x pro hodnotící komisi, 1x pro výstavu soutěžních materiálů pro veřejnost v rámci veletrhu), vyjma aplikace a propagačního spotu ( 1x na CD) odešlete na níže uvedenou adresu do 15. března 2018. Na obálku napište heslo "TURISTPROPAG 2018".

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Turistické informační centrum Poděbrady

Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady

Úhradu registračního poplatku proveďte na účet Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., č. ú. 30015- 493399389/0800 , variabilní symbol - vaše IČ, po odeslání přihlášky, nejdéle do 15. března 2018, po připsání částky na účet Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. Vám bude zaslán daňový doklad.

POZOR, před odesláním si přihlášku vytiskněte a jeden výtisk vložte k propagačním materiálům a druhý si založte pro případ kontroly fakturace či možné reklamace!

Tato přihláška také nahrazuje OBJEDNÁVKU, z tohoto důvodu je nutné si ji vytisknout!

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2018 do 17:00 !

Děkuji všem za vyplnění a zaslání přihlášky do této soutěže. V případě nejasností s vyplněním a zařazením do kategorie, prosím volejte 602341361.

Pavel Hlaváč, ředitel

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Trhací mapy - "spotřební materiál", který je v TIC rozdáván zdarma (for. A5, A4, A3)
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH (11 EUR)

Mapy měst, regionů a oblastí - turistická mapa (skládané formáty, lepené, vazba)
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH (11 EUR)

Turistický průvodce - tištěný průvodce určený turistům a návštěvníkům TIC k informovanosti v rámci příslušné destinace či turistického cíle
Povinná odpověď

registrační poplatek 400,00 Kč vč. DPH (14,8 EUR)

DL -propagační materiály - propagační letáky, převážně ve formátu DL, ale je možný i jiný formát. Důležité je, že se jedná o spotřební propagační letáky určené k distribuci zdarma
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH (11 EUR)

PR materiály - reprezentační propagační tištěné materiály určené převážně pro partnery k propagaci destinace, turistického cíle či turistického balíčku
Povinná odpověď

registrační poplatek 400,00 Kč vč. DPH (14,8 EUR)

Publikace - tiskoviny zaměřené na cestovní ruch, určené k prodeji
Povinná odpověď

registrační poplatek 500,00 Kč vč. DPH ( 18,5 EUR)

Turistické noviny (periodický speciál cestovního ruchu) - tiskové materiály od různých vydavatelů určené široké veřejnosti k informovanosti o turistické nabídce v okrese, kraji, destinaci
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH (11 EUR)

Slevové karty (kompletní balíček) - kompletní balíček "slevových a věrnostních karet" včetně kompletního PR produktu v tištěné formě
Povinná odpověď

registrační poplatek 500,00 Kč vč. DPH (18,5 EUR)

Nástěnné,stolní a kapesní kalendáře - samostatné kalendáře nebo kompletní balíček kalendářů pro rok 2018
Povinná odpověď

registrační poplatek 100,00 Kč (3,7 EUR) vč. DPH za kus (sada 300,00 Kč vč. DPH (11 EUR) )

Tištěné katalogy cestovních kanceláří a agentur - propagační katalogy určené pro konečného zákazníka v roce 2018
Povinná odpověď

registrační poplatek 350,00 Kč vč. DPH (12,9 EUR)

Propagační leták ubytovacího zařízení - propagační materiály vydané majitelem nebo provozovatelem ubytovacího zařízení
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH (11 EUR)

Mobilní aplikace pro cestovní ruch (zaslání na elektronickém - datovém médiu)
Povinná odpověď

registrační poplatek za aplikaci 600,00Kč vč. DPH (22,00 EUR)

Propagační spot do 3 minut zaměřený na turismus, cestování a služby cestovního ruchu (zaslání na elektronickém - datovém médiu)
Povinná odpověď

registrační poplatek za aplikaci 600,00Kč vč. DPH (22,00 EUR)

Zpravodaje měst a obcí - jedná se o periodický zpravodaj, noviny, apod. vydané v roce 2017-2018
Povinná odpověď

registrační poplatek 400,00 Kč vč. DPH (14,8 EUR)

Prosím, zde vložte adresu objednatele - přihlašovatele:
Povinná odpověď

Zasílám touto objednávkou do III. ročníku soutěžní přehlídky "TURISTPROPAG" tištěných turisticko propagačních materiálů o „Turistickou informaci roku 2018“ a „Zpravodaj roku 2018“ uvedené propagační materiály. V kolonce ADRESA vyplňte prosím adresu objednatele!!!! Prosím ve tvaru: město, ulice, čp., PSČ

Prosím, zde vložete IČ objednatele
Povinná odpověď

IČ slouží i jako VS při platbě na účet a bude uveden na faktuře za přihlášení do soutěže

Zbývá 20 znaků

Prosím, zde napište váš @ pro následné zaslání potvrzení přijetí podkladů do soutěže
Povinná odpověď

Na tento @ bude zaslána faktura za provedenou úhradu na účet Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. V případě nutnosti zaslání faktury před úhradou poplatku, zašlete tento požadavek na hlavac@polabi.com

Zbývá 250 znaků