Hodnotenie citlivosti na hluk u psa

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka k mojej bakalárskej práci.

Spustiť dotazník