Powered by

Doorontwikkeling Oosterwold

Hoe vertalen we de waardevolle inzichten en lessen uit de eerste fase naar de toekomstige ontwikkeling van Oosterwold? Vooropgesteld staat het breed gedragen idee dat Oosterwold bijzonder is en dat dit vooral doorgezet moet worden. Maar tegelijkertijd, zoals ook blijkt uit verschillende evaluaties, moeten we kritisch durven te zijn op de intenties en hoe deze uitpakken in de praktijk.


Met deze enquête willen wij alle initiatiefnemers en bewoners van Oosterwold bevragen als experts op het gebied van organische gebiedsontwikkeling. Het doel van de enquête is input op te halen voor de doorontwikkeling van Oosterwold.

De enquête is opgebouwd uit 4 delen en kost ongeveer 15-30 minuten om in te vullen:

1. De essentie van Oosterwold - Wat is jouw droom voor deze plek?

2. De ambities van Oosterwold - Hoe beleef jij de ambities uit 2012?

3. De specifieke thema’s van Oosterwold - Wat zijn jouw standpunten ten aanzien van bijvoorbeeld stadslandbouw?

4. Als laatste enkele vragen over jouw relatie met Oosterwold

De resultaten zullen anoniem verwerkt worden en vervolgens op 1 en 8 maart met de geïnteresseerde initiatiefnemers worden besproken en verdiept. 

Enquête starten