.

Sposoby radzenia sobie ze stresem funkcjonariuszy Służby Więziennej

Jestem studentem kierunku administracji II stopnia na Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest częścią pracy magisterskiej na temat stylu radzenia sobie ze stresem wśród pracowników służby więziennej. Twoje odpowiedzi będą traktowane jako poufne i wykorzystane wyłącznie w celach badawczych. Ankieta jest dobrowolna i w pełni anonimowa. Z góry dziękuję za poświęcony swój wolny czas oraz proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi. 

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Staż pracy (proszę wpisać)

3

Jaki typ osobowości Pan/ni reprezentuje?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jak często odczuwa Pan/ni stres w pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jakie są główne przyczyny stresu związane z Pana/ni pracą?

6

Jakie są objawy stresu, które zauważasz siebie?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy uważa Pan/ni iż na oddziale odbywa się wystarczająca ilość szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy zna Pan/ni sposoby radzenia sobie ze stresem?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jeśli Twoja placówka pracy oferuje programy lub środki wsparcia, jakie są dostępne?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Jakie techniki/strategie radzenia sobie ze stresem w pracy najczęściej stosujesz?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi