.

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wypełnienie niniejszej Analizy jest dobrowolne, oraz że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, Agent ma ograniczoną możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia. 

Secured
POJAZD
1

KLIENT ZAINTERESOWANY

Select one or more answers
2

ZAKRES

Select one or more answers
POJAZD
3

KLIENT ZAINTERESOWANY

Select one or more answers
4

ZAKRES

Select one or more answers
POJAZD