.

Dotazník spätnej väzby od zamestnancov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Spokojnosť zamestnancov
1

Ako hodnotíte atmosféru vo firme?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ako by ste hodnotili vašu prácu na stupnici od 1 do 10?

Zadajte hodnotu od 1 do 10, pričom 1 znamená veľmi nespokojný/á a 10 znamená veľmi spokojný/á.
3

Aké zmeny by ste uvítali vo firme?

Napíšte svoje odpovede dole.
4

Ako hodnotíte komunikáciu vo firme?

Vyberte jednu možnosť.
5

Ako by ste zhodnotili vaše finančné ohodnotenie?

Vyberte jednu možnosť.
6

Ktorý aspekt vašej práce vás najviac teší?

Napíšte odpoveď dole.
7

Aké zlepšenia by ste uvítali vo vašom tíme?

Napíšte svoje nápady dole.
8

Ako hodnotíte spoluprácu s vašimi nadriadenými?

Vyberte jednu možnosť.
9

Čo by ste si želali zlepšiť vo vašom pracovnom procese?

Napíšte svoje pripomienky dole.
10

Aké by ste mali pripomienky k vedeniu firmy?

Napíšte svoje názory dole.