.

Dotazník o zájmu o starší ženy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máš zájem o starší ženy?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu názoru.
2

Jak hodnotíte svůj zájem o starší ženy?

Ohodnoťte svůj zájem na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená žádný zájem a 10 znamená velký zájem.
3

Sdílejte své dojmy o starších ženách.

Napište své názory a dojmy ve vztahu k starším ženám.