Dotazník pro speciální pedagogy vyučující v tandemové výuce žáky s mentálním postižením na základní škole.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


jmenuji se Renáta Kavková a jsem studentkou 2. ročníku NMgr. kombinovaného studia Speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě.


Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a velmi důležitý pro výzkumnou část mé diplomové práce na téma „Tandemová výuka jako nástroj ve vzdělávání žáků s mentálním postižením z pohledu speciálního pedagoga“.

Dotazník je složený z 30 otázek, všechny otázky jsou povinné a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 15 minut času.

Prosím, dotazník vyplňte a odešlete.

Velmi děkuji za ochotu, spolupráci a Váš čas,

Bc. Renáta Kavková


Pokyny pro vyplnění dotazníku v sémantickém diferenciálu

Dotazník zjišťuje nuance (jemné odstíny) v postojích respondentů, k čemuž je využita bipolární škála. Jedná se o škálu se dvěma póly. Krajní body škál jsou tvořeny dvojici adjektiv (přídavných jmen) protikladného významu.

Vaším úkolem je na na každém řádku na sedmibodové škále vybrat pozici mezi dvěma adjektivy, která nejvíce odpovídá Vašemu hodnocení konkrétního aspektu. Čím blíže svoji odpověď označíte k okraji jedné ze dvou škál, tím více se k této charakteristice přikláníte. Středové políčko charakterizuje Váš neutrální postoj k dané věci. Číselné údaje na bipolární škále nejsou vyjádřením kladu či záporu.


Spustit dotazník teď