Hrádek za 10 let - dotazník pro obyvatele Hrádku u Rokycan

Dobrý den,

tento dotazník je určen obyvatelům Hrádku a Nové Huti, kteří v těchto lokalitách trvale bydlí. Budeme však rádi i za odpovědi těch, kdo zde žijí dlouhodobě, avšak bez trvalého bydliště, či těch, kdo mají v plánu si zde trvalé bydliště zřídit. Jde nám o získání představy o tom, jak vy - obyvatelé Hrádku - svoje město vnímáte a jak si představujete jeho fungování v dalších deseti letech.

Opatření týkající se pandemie covid-19, které tak moc zasahují do našeho každodenního života, nejsou vydávány Městským úřadem Hrádek, který je nemůže ani nijak ovlivnit. Neberte je proto prosím při vyplňování v úvahu, zkreslili byste tím výsledky průzkumu.

Dotazník využívá platformy survio.cz a je anonymní. Server pracuje s ochrannou osobních dat podle platné legislativy.

Děkujeme za váš čas věnovaný průzkumu!

Prosím zhodnoťte, jak jste celkově spokojeni se životem v Hrádku.
Povinná odpověď

Čím více hvězdiček, tím jste spokojenější.

0/10

Jaké jsou podle vás hlavní výhody života v Hrádku? Proč je Hrádek dobrým místem pro život? Uveďte prosím alespoň dvě věci, které vás napadnou.

Nemusíte formulovat celou větu, stačí uvést heslovitě.

Zbývá 250 znaků

Co konkrétně považujete za největší nevýhodu života v Hrádku, co vám ve městě nevyhovuje či chybí?

Nemusíte formulovat celou větu, stačí uvést heslovitě.

Zbývá 250 znaků

Jakou známku byste udělili následujícím oblastem ve městě?
Povinná odpověď

Známkujte jako ve škole, jednička je nejlepší hodnocení, pětka nejhorší.

1
2
3
4
5
dostupnost bydlení ve městě
pracovní příležitosti
dostupnost obchodů a služeb
nabídka a kvalita zdravotních služeb
úroveň komunikací (silnic a chodníků)
parkování
vzhled veřejných prostranství
kultura ve městě
bezpečnost na ulicích
dostupnost veřejné dopravy
hospodaření s vodou
vývoz a ukládání odpadu
množství a kvalita zeleně na území města
vzdělávání dětí a jejich volnočasové vyžití (škola, školka, kroužky, dětská hřiště..)
péče o životní prostředí
možnosti turistiky, sportování a trávení volného času

Jak hodnotíte práci městského úřadu Hrádek?
Povinná odpověď

Ohodnoťte na škále souhlasu každé ze tří tvrzení.

souhlasím
spíše souhlasím
spíše nesouhlasím
nesouhlasím
nevím
úředníci jsou vstřícní a komunikativní
jako obyvatelé se dozvídáme o dění v obci dostatek informací
požadavky občanů podané na úřad jsou vyřizovány rychle

Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků města. Do jakých oblastí byste nejvíce investoval/a?
Povinná odpověď

Seřaďte uvedené oblasti od té, která zaslouží nejvíce investic (první v pořadí), až po tu, do které není třeba tolik investovat (poslední). Udělejte pořadí alespoň prvních šesti. Pokud vám nějaká oblast chybí, můžete ji doplnit. Řádky se přesouvají pomocí podržením levého tlačítka myši.

 • 1. zlepšování vzhledu města
 • 2. nová parkovací místa
 • 3. rekonstrukce (dobudování) místních komunikací
 • 4. podpora nové výstavby (bytů, rodinných domů)
 • 5. rekonstrukce prostor pro kulturní a společenské aktivity
 • 6. budování prostor pro sportovní aktivity
 • 7. zvýšení bezpečnosti ve městě
 • 8. rozšiřování / péči o veřejnou zeleň
 • 9. řešení likvidace odpadu
 • 10. podpora možností turistiky
 • 11. zlepšení podmínek vzdělávání dětí a jejich volnočasových aktivit
 • 12. budování sociálních služeb (senioři)
 • 13.
Zbývá 100 znaků

Pokud by město investovalo do rozvoje bydlení, jaký typ bydlení by podle vás mělo podporovat?
Povinná odpověď

Vybrat můžete více možností.

Co by podle vašeho názoru mělo město udělat s prostorem bývalého koupaliště?
Povinná odpověď

Jaká tři slova by měla charakterizovat podle vás město Hrádek v roce 2031?

Zbývá 50 znaků

Jak dlouho žijete v Hrádku?
Povinná odpověď

Ve které části Hrádku bydlíte?
Povinná odpověď

Kolik je vám let?
Povinná odpověď

Uveďte pohlaví.
Povinná odpověď