.

Leerklimaat

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Het leerklimaat binnen de afdeling
1

Binnen onze afdeling hecht men belang aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers

Kies één of meer antwoorden
2

Binnen onze afdeling beschouwt men leren en opleiden als een verantwoordelijkheid van het management

3

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat medewerkers zich breed ontwikkelen

4

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat medewerkers zo- veel mogelijk aan dezelfde cursussen/trainingen deelnemen

5

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat medewerkers deelnemen aan cursussen/trainingen die niet direct gerelateerd zijn aan het werk

6

Binnen de afdeling gaat men bij het organiseren van cursussen/trainingen uit van de persoonlijke belangstelling van medewerkers

7

Binnen onze afdeling beschouwt men leren en opleiden als een individuele verantwoordelijkheid *

8

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat je je in het werk zoveel mogelijk specialiseert

9

Binnen onze afdeling hecht men belang aan het uitwisselen van ervaringen met als doel hiervan te leren

Kies één of meer antwoorden
10

Binnen onze afdeling gaat men bij het organiseren van cursussen/trainingen uit van de belangen van de organisatie

Kies één of meer antwoorden
11

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk experts in te schakelen die bepaalde kennis/vaardigheden overdragen aan de medewerkers

Kies één of meer antwoorden
12

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat cursussen/trainingen gericht zijn op de doelen van de afdeling

Kies één of meer antwoorden
13

Binnen onze afdeling zijn de cursussen die gevolgd worden gericht op deeltaken in het werk

Kies één of meer antwoorden
14

Binnen onze afdeling streeft men ernaar dat medewerkers zoveel mogelijk gelijk samen met collega's deelnemen aan cursussen/trainingen

Kies één of meer antwoorden
15

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat het management initiatieven neemt ten aanzien van leren en opleiden

Kies één of meer antwoorden
16

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat medewerkers deelnemen aan leerprogramma's die goed aansluiten bij hun achtergrond en ervaring

Kies één of meer antwoorden
17

Binnen onze afdeling echt men belang aan het bespreken van fouten met als doel hiervan te leren

Kies één of meer antwoorden
18

Binnen onze afdeling vindt men het belangrijk dat medewerkers de kans krijgen hun individuele capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen

Kies één of meer antwoorden
19

Binnen onze afdeling worden medewerkers geacht er zelf voor te zor- gen dat zij bijblijven op hun vakgebied

Kies één of meer antwoorden
20

Ben je genoeg op de hoogte van eventuele mogelijkheiden om je eigen deskundigheid te verbeteren dan wel het leerklimaat op de afdeling te verbeteren?

Denk bijvoorbeeld aan wat er in het jaarplan staat, of er een scholingsbudget bestaat, of er evt vabladen beschikbaar zijn (Lees, een abbonement op bvb Nursing).
21

Ik ben tevreden over heet leerklimaat op de afdeling.

Een krachtige leeromgeving is een voorwaarde voor het leven lang leren en ontwikkelen, wat voor professionals binnen de gezondheidszorg noodzakelijk is. Ben jij tevreden over de leercapiciteit van de afdeling? of is er ruimte voor verbetering? Geef jouw antwoord in de vorm van een sterbeoordeling.
22

Tips voor een beter leerklimaat op de afdeling.

Heb jij ideeen of tips welke overwogen moeten worden?